Kiinteistön energiakartoitus
Kiinteistön energiakartoitus

Säästöä, ympäristö-ystävällisyyttä ja mukavuutta

Energiakartoituksen avulla voit vähentää kiinteistösi energiakustannuksia ja parantaa samalla mukavuutta asuin- ja työtiloissa. Lisäksi energiakartoitus auttaa täyttämään energiatehokkuustavoitteet ja - määräykset.

Miksi energiakartoitus?

Kiinteistön energiakartoitus on systemaattinen tapa kehittää kiinteistön energiatehokkuutta.
Tiedonkeruun perusteella kiinteistön energiankäyttöön etsitään kustannustehokkaat parannuskeinot ja toteutetaan ne.

Toimenpiteiden vaikutusten seuranta sekä ylläpito ja huolto auttavat pitämään kiinteistön energiatehokkaana. Kartoituksen jälkeet voit tilata energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä tarpeesi mukaan.

Säästöä

Mukavuudesta tinkimättä

Energiatehokkaasti toimiva kiinteistö on ympäristöystävällinen ja sisäolosuhteiltaan mukava käyttäjilleen.

Energiakartoituksen perusteella

Kustannustehokkaat ratkaisut

Kartoituksen perusteella saatujen tietojen pohjalta Elvak pystyy esittämään, mitkä energiatehokkuutta parantavat investoinnit ovat kannattavia.

3D havainnollistaa ison kuvan
Saat varmasti

Oikeaa tietoa kiinteistöstäsi

Talotekniikan ammattilaisten keräämän tiedon ansiosta saat kuvan siitä, mitkä asiat vaikuttavat aidosti kiinteistösi energiatehokkuuteen.

Kiinteistöä seurataan ja optimoidaan

Huolenpito jatkuu

Toimenpiteiden jälkeen kiinteistön energiatehokkuutta seurataan. Palveluumme kuuluu myös talotekniikan huolto, mikä auttaa energiatehokkuuden ylläpidossa ja optoimoinnissa.

Näin parannat kiinteistösi energiatehokkuutta

1. Tiedonkeruu

Aluksi kerätään kokonaisvaltaiset tiedot kiinteistön energiankulutuksesta ja -kustannuksista: sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus. Myös kiinteistön tekniset tiedot, kuten rakenteet ja lämmitysjärjestelmät otetaan huomioon.

2. Energia-auditointi

Saatujen tietojen perusteella tarkastellaan kiinteistön energiankulutusta ja sen eri käyttökohteita. Etsitään mahdollisia ongelmia energiatehokuudessa sekä alueita, joissa voidaan säästää energiaa.

3. Toimenpidesuunnitelma

Laaditaan energiatehokkuuden toimenpidesuunnitelma, joka sisältää ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi: eristysten päivitykset, valaistuksen vaihtaminen energiatehokkaammaksi, lämmitysjärjestelmien optimointi jne.

4. Kustannusarviointi

Arvioidaan investointien ja energiansäästön suhde. Tämä auttaa kiinteistön omistajaa tai hallinnoijaa päättämään, mitkä energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat taloudellisesti kannattavia.

5. Toimenpiteiden toteutus

Käynnistetään suunnitellut toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämä voi sisältää muutoksia rakenteissa, eristämistä, laitteiden päivityksiä ja muita käytännön toimenpiteitä.

6. Seuranta ja ylläpito

Seurataan toteutettujen muutosten vaikutuksia energiankulutukseen. Säännöllinen ylläpito ja huolto ovat tärkeitä, sillä ne auttavat pitämään kiinteistön energiatehokkaana pitkällä aikavälillä.

Ota yhteyttä ja varaa energiakartoitus

Mika Jokitalo

LVIA-suunnittelu,
Suunnittelupäällikkö
044 978 6728
mika.jokitalo@elvak.fi