Rakennusautomaatiokartoitus
Rakennusautomaatiokartoitus

Automaatio luotettavaksi

Elvakin rakennusautomaatiokartoituksen perusteella saat varman tiedon kiinteistösi rakennusautomaation kunnosta. Tietojen perusteella rakennusautomaation optimointi sekä mahdolliset huollot ja saneeraukset saadaan toteutettua kustannustehokkaasti. Voit tilata aluksi kartoituksen ja sen jälkeen tarvittavia toimenpiteitä.

Miksi rakennusautomaatio-
kartoitus?

Rakennusautomaatiojärjestelmän kartoitus tehdään toiminnassa olevaan kiinteistön automaatiojärjestelmään. Kartoituksessa arvioidaan rakennusautomaatiojärjestelmän nykytila tarkastelemalla mm. laitteiden kuntoa, toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Kartoituksesta

saatujen tietojen perusteella voidaan arvioida ja parantaa automaatiojärjestelmän toimivuutta ja luotettavuutta sekä suunnitella järjestelmän huoltotarpeita. Kartoitus voidaan tehdä myös uuteen kiinteistöön sen käyttöönottovaiheessa.

Kartoituksen perusteella

Ennaltaehkäiset huoltoja

Rakennusautomaatiojärjestelmien huoltotoiminta on tyypillisesti korjaavaa huoltoa, joka tehdään vasta laitteen vikaannuttua. Tämä on usein kallista ja tuo ongelmia kiinteistön käyttämiseen. Usein rikkoutuneet laitteet tai vialliset prosessit ehtivät aiheuttaa merkittävää energiahukkaa, ennen kuin vika huomataan.

Säännöllisen tarkastamisen avulla

Automaation elinkaari hallintaan

Rakennusautomaatiokartoitus on suositeltavaa viimeistään silloin, kun järjestelmä on elinkaarensa loppuvaiheessa. Rakennusautomaatiojärjestelmien ja kenttälaitteiden tyypillinen elinkaari on noin 15 vuotta. Siksi suosittelemme rakennusautomaatiokartoitusta vähintään viiden vuoden välein. Ennalta suoritetun kartoituksen avulla elinkaarensa päässä olevat laitteet voidaan uusia suunnitellusti nykyaikaisempiin ennen järjestelmän/laitteiden lopullista rikkoontumista.

Palautteet osana toimintaa

Kokemusten perusteella parempia olosuhteita

Käyttäjät tuntevat kiinteistönsä. Rakennusautomaatiokartoituksessa voidaan kiinnittää tarkempaa huomiota seikkoihin, joista kiinteistön käyttäjiltä on mahdollisesti saatu palautetta. Esimerkiksi olosuhteista tai järjestelmän toimivuudesta saatu palaute ohjaa kartoitusta ratkaisemaan ongelmia.

Kiinteistöä seurataan ja optimoidaan

Huolenpito jatkuu

Toimenpiteiden jälkeen kiinteistön energiatehokkuutta seurataan. Palveluumme kuuluu myös talotekniikan huolto, mikä auttaa energiatehokkuuden ylläpidossa ja optoimoinnissa.

Näin parannat kiinteistösi energiatehokkuutta

1. Tiedonkeruu

Aluksi kerätään kokonaisvaltaiset tiedot kiinteistön energiankulutuksesta ja -kustannuksista: sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus. Myös kiinteistön tekniset tiedot, kuten rakenteet ja lämmitysjärjestelmät otetaan huomioon.

2. Energia-auditointi

Saatujen tietojen perusteella tarkastellaan kiinteistön energiankulutusta ja sen eri käyttökohteita. Etsitään mahdollisia ongelmia energiatehokuudessa sekä alueita, joissa voidaan säästää energiaa.

3. Toimenpidesuunnitelma

Laaditaan energiatehokkuuden toimenpidesuunnitelma, joka sisältää ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi: eristysten päivitykset, valaistuksen vaihtaminen energiatehokkaammaksi, lämmitysjärjestelmien optimointi jne.

4. Kustannusarviointi

Arvioidaan investointien ja energiansäästön suhde. Tämä auttaa kiinteistön omistajaa tai hallinnoijaa päättämään, mitkä energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat taloudellisesti kannattavia.

5. Toimenpiteiden toteutus

Käynnistetään suunnitellut toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämä voi sisältää muutoksia rakenteissa, eristämistä, laitteiden päivityksiä ja muita käytännön toimenpiteitä.

6. Seuranta ja ylläpito

Seurataan toteutettujen muutosten vaikutuksia energiankulutukseen. Säännöllinen ylläpito ja huolto ovat tärkeitä, sillä ne auttavat pitämään kiinteistön energiatehokkaana pitkällä aikavälillä.

Ota yhteyttä ja varaa rakennus­automaatio­kartoitus

Kari Kokko

Myyntijohtaja
044 986 6320
kari.kokko@elvak.fi