Kauppakeskus Kivis, Vantaa

Kauppakeskus Kivis, Vantaa

Elvak oli vahvasti mukana Vantaalle lokakuussa 2023 avatun kauppakeskus Kiviksen talotekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa.
VUOSI 2022-23
PALVELUT Sähkösuunnittelu
Rakennusautomaatiourakointi
Elvak CARE
MITÄ TEIMME 453 erillistä sähkösuunnitelmaa
972 automaatioon yhdistettyä fyysistä pistettä
672 opaste- ja turvavalaisinta
1000+ paloilmoittimeen liitettyä pistettä

Vantaan Kivistön palvelu- ja kauppakeskus Kivis on kasvavan alueen ostos- ja kohtaamispaikka. Kiviksessä on laajat palvelut liikkeistä terveysasemaan ja hammashoitolaan. Elvak toteutti Lehto Tilat Oy:n urakoiman kauppakeskuksen sähkösuunnittelun ja rakennusautomaatiourakoinnin. Lisäksi kohde liitettiin Elvak CARE -palveluun.

Sähkösuunnittelu vaati osaamista

Monipuolisesti palveleva keskus vaati paljon talotekniikan suunnittelulta.

“Tämä on yksi Elvakin haastavimmista sähkösuunnittelukohteista. Rakennus on monikerroksinen ja Kiviksessä on 25 liikettä erilaisine tarpeineen”, kertoo kohteen sähkösuunnittelussa vastaavana suunnittelijana toiminut Elvakin Jarmo Niemelä.

“Esimerkiksi vaativat turvajärjestelmät, uniikit ravintolat ja näyttävä julkisivuvalaistus haastoivat suunnittelussa. Eri osapuolten välillä tarvittiin jatkuvaa kommunikointia ja yhteensovittamista.”

Tietomallinnuksesta oli huomattavan paljon etua suunnittelun ja rakentamisen tehostamisessa.

“Teimme yhteistyössä muiden suunnittelualojen kanssa todella tarkan tietomallin, jonka avulla vältettiin pienetkin törmäykset. Sitä myös hyödynnettiin rakentamisvaiheessa hyvin”, Niemelä kiittelee.

Tietomallin koordinointi oli Lehdon ja pääsuunnittelijan vastuulla.

Energiatehokas kauppakeskus

Kivikselle haetaan toiseksi ylimmän tason LEED Gold -ympäristösertifiointia. Kohteessa on käytössä maalämpöjärjestelmä ja kaukolämpö. Lisäksi Kiviksessä hyödynnetään aurinkosähköä.

“Lämmitysjärjestelmien ja aurinkosähkön yhdistäminen oli mielenkiintoinen tehtävä sähkösuunnittelun kannalta. LEED-sertifiointi vaikutti sähkösuunnitteluun myös esimerkiksi kattavan energianmittausjärjestelmän suunnittelun kautta”, Niemelä sanoo.

Kaiken kaikkiaan Elvakin suunnittelu ja asennukset kattoivat noin 25 000 neliömetrin alan, kun mukaan lasketaan Kiviksen pysäköintihalli.

CARE auttaa Kivistä

Elvak CARE -huolenpitopalvelun avulla Kiviksen talotekniikkaa valvotaan laajasti. Näin kiinteistön energiatehokkuus, käytettävyys ja turvallisuus pysyvät varmasti hyvällä tasolla.

“CARE:ssa mukana on valvomoyhteys, valvontatekninen tuki, raportointi ja vuosihuollot”, Elvakin myyntipäällikkö Sauli Ojala kertoo.

Kiviksen rakennusautomaatiourakointiin kuului kiinteistöautomaatiojärjestelmien, paloilmoitus- ja turvavalaistusjärjestelmän sekä savunpoistojärjestelmän urakointi.