Solar Foods, Vantaa

Solar Foods, Vantaa

Elvak oli toteuttamassa toimitiloja Solar Foodsille, joka valmistaa ravintoa hiilidioksidista sähkön avulla. Uniikin kohteen talotekniikkaan tarvittiin poikkeavia ratkaisuja.
VUOSI 2023
PALVELUT Sähkösuunnittelu
Automaatiourakointi
MITÄ TEIMME 4 IV-konetta
2 valvonta-alakeskusta
650 fyysistä pistettä

Ulkoapäin tavalliselta tuotantotilalta näyttävässä rakennuksessa Vantaalla saattaa olla yksi ratkaisun avaimista maailman kestävään ruuantuotantoon. Solar Foods alkaa valmistaa siellä bioreaktoreissa ravintoa käytännössä ilmasta.
Elvak on toteuttanut syksyllä 2023 valmistuneeseen noin 4000 neliömetrin kiinteistöön sähkösuunnittelun ja automaatiourakoinnin.
Uniikki tuotanto vaati muutamia tavallisuudesta poikkeavia ratkaisuja talotekniikkaan.
“Kiinteistön automaatiossa huomionarvoisin asia on suuri tarve lämmönpoistolle. Prosessin tuottaman ylilämmön hallinta on tärkeää”, kertoo kohteen automaatioasennuksista vastannut Sakari Hintsala Elvakilta.
“Tuotantotilojen puolelle on asennettu määrättyihin paikkoihin ATEX-suojattuja automaatiolaitteita, jotka ovat turvallisia myös räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tällaisessa tuotannossa automaatioon kuuluu myös hätäilmanvaihto.”

Sähkö on avainasemassa

Elvakin Oula Lapinkangas vastasi Solar Foodsin toimitilojen sähkösuunnittelusta.
“Täysin uniikin ja monimutkaisen prosessilaitteiston sähköistäminen oli mielenkiintoista ja haastavaa”, Lapinkangas kertoo.
Prosessilaitteiston suunnittelun edetessä sähkösuunnittelijan oli kyettävä reagoimaan muutoksiin nopeasti.
“Tilaajan tarpeiden vaativuudesta ja laajuudesta kertoo se, että kiinteistön lopullinen sähkötehontarve nousi alkuperäisestä huomattavasti.”
Avainasemassa onnistuneen kokonaisuuden suunnittelussa oli hyvä yhteistyö eri suunnittelualojen, KRV-urakoitsijan (Lehto), laitettoimittajien ja käyttäjien kesken.
“Tietomallinnuksesta oli paljon apua suunnittelukokonaisuuksien yhteensovittamisesssa.”

Monenlaiseen ravintoon

Koska Solar Foodsin prosessissa käytetään hiilidioksidia, myös toimistotilojen ilman hiilidioksidi hyödynnetään prosessissa.
“Sen talteenottamiseen on oma laitteensa”, Hintsala kertoo.
Sähköstä energiansa saavassa bioprosessissa syntyy proteiinipitoista Soleiini-nimistä valmistetta, jota voi käyttää monenlaisissa elintarvikkeissa. Menetelmän avulla voidaan tuottaa proteiinia jopa sata kertaa pienemmillä hiilidioksidipäästöillä kuin lihantuotannossa.